Finns följande dokumentation på arbetsplatsen?

Plan för uppförande, användning och nedmontering av ställning/väderskydd, AFS 2013:4 25 §

JaNejEj kontrollerat

Dimensioneringshandlingar, AFS 2013:4 40-44 §§

JaNejEj kontrollerat

Ritningar/skisser

JaNejEj kontrollerat

Monteringsinstruktioner

JaNejEj kontrollerat

Riskanalys med åtgärdsplan

JaNejEj kontrollerat

Godkänd kvalité på arbetsberedning

JaNejEj kontrollerat

Utbildningsbevis ställningsbyggare

BYN Yrkesbevis

JaNejEj kontrollerat

STIB Kompetensbevis

JaNejEj kontrollerat

Lärling E-bok

JaNejEj aktuellt

Allmän utbildning om ställningar

JaNejEj aktuellt

Särskild utbildning om ställningar

JaNejEj aktuellt

Tilläggsutbildning om väderskydd

JaNejEj aktuellt

Avgränsning och skydd

Är arbetsplats/ställning avgränsad, AFS 2013:4 48 §

JaNejEj aktuellt

Är arbetsplats/ställning skyddad mot särskilda risker, AFS 2013:4 49 §

JaNejEj aktuellt

Vilken skyddsutrustning används?

Hjälm

JaNejEj aktuellt

Skyddskor

JaNejEj aktuellt

Handskar

JaNejEj aktuellt

Skyddsglasögon

JaNejEj aktuellt

Vilket skydd mot fall används? AFS 2013:4 52 och 53 §§

Skyddsräcke

JaNejEj aktuellt

Temporärt skyddsräcke

JaNejEj aktuellt

Personlig fallskyddsutrustning

JaNejEj aktuellt

Vilka åtgärder och hjälpmedel tillämpas för god ergonomi? AFS 2013:4 54 §

Finns upplag nära montageplatsen?

JaNejEj aktuellt

Används maskinell utrustning vid bygg och riv?

JaNejEj aktuellt

Finns tillträdesled för ställningsbyggare?

JaNejEj aktuellt

Finns nödvändigt utrymme på ställning vid bygg och riv?

JaNejEj aktuellt

Är den allmänna ordningen på arbetsplatsen tillfredställande?

JaNejEj aktuellt

Underlag och placering, AFS 2013:4 51 §

Har underlaget för ställning tillräcklig bärighet?

JaNejEj aktuellt

Är glidning och excentrisk lastöverföring förhindrad?

JaNejEj aktuellt

Kan ställning uppta krafter från väderskydd?

JaNejEj aktuellt

Kan infästningspunkter uppta krafter från ställning/väderskydd?

JaNejEj aktuellt

Är provdragning av förankringar nödvändig?

JaNejEj aktuellt

Övrigt att notera:

Bifoga foto/filer.