Finns följande dokumentation på arbetsplatsen?

  Plan för uppförande, användning och nedmontering av ställning/väderskydd, AFS 2013:4 25 §

  JaNejEj kontrollerat

  Dimensioneringshandlingar, AFS 2013:4 40-44 §§

  JaNejEj kontrollerat

  Ritningar/skisser

  JaNejEj kontrollerat

  Monteringsinstruktioner

  JaNejEj kontrollerat

  Riskanalys med åtgärdsplan

  JaNejEj kontrollerat

  Godkänd kvalité på arbetsberedning

  JaNejEj kontrollerat

  Utbildningsbevis ställningsbyggare

  BYN Yrkesbevis

  JaNejEj kontrollerat

  STIB Kompetensbevis

  JaNejEj kontrollerat

  Lärling E-bok

  JaNejEj aktuellt

  Allmän utbildning om ställningar

  JaNejEj aktuellt

  Särskild utbildning om ställningar

  JaNejEj aktuellt

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  JaNejEj aktuellt

  Avgränsning och skydd

  Är arbetsplats/ställning avgränsad, AFS 2013:4 48 §

  JaNejEj aktuellt

  Är arbetsplats/ställning skyddad mot särskilda risker, AFS 2013:4 49 §

  JaNejEj aktuellt

  Vilken skyddsutrustning används?

  Hjälm

  JaNejEj aktuellt

  Skyddskor

  JaNejEj aktuellt

  Handskar

  JaNejEj aktuellt

  Skyddsglasögon

  JaNejEj aktuellt

  Vilket skydd mot fall används? AFS 2013:4 52 och 53 §§

  Skyddsräcke

  JaNejEj aktuellt

  Temporärt skyddsräcke

  JaNejEj aktuellt

  Personlig fallskyddsutrustning

  JaNejEj aktuellt

  Vilka åtgärder och hjälpmedel tillämpas för god ergonomi? AFS 2013:4 54 §

  Finns upplag nära montageplatsen?

  JaNejEj aktuellt

  Används maskinell utrustning vid bygg och riv?

  JaNejEj aktuellt

  Finns tillträdesled för ställningsbyggare?

  JaNejEj aktuellt

  Finns nödvändigt utrymme på ställning vid bygg och riv?

  JaNejEj aktuellt

  Är den allmänna ordningen på arbetsplatsen tillfredställande?

  JaNejEj aktuellt

  Underlag och placering, AFS 2013:4 51 §

  Har underlaget för ställning tillräcklig bärighet?

  JaNejEj aktuellt

  Är glidning och excentrisk lastöverföring förhindrad?

  JaNejEj aktuellt

  Kan ställning uppta krafter från väderskydd?

  JaNejEj aktuellt

  Kan infästningspunkter uppta krafter från ställning/väderskydd?

  JaNejEj aktuellt

  Är provdragning av förankringar nödvändig?

  JaNejEj aktuellt

  Övrigt att notera:

  Bifoga foto/filer.