Safecon Östergötland- Vad behöver du?

Enkelt uttryckt erbjuder vi uthyrning och montering av de ställningssystem du behöver.Så att du tryggt och effektivt kan bygga och utföra service på fasader, industrier och broar.
Ditt projekt får en egen unik helhetslösning. Våra redan välutbildade projektledare och montörer fortbildas kontinuerligt på sina specialområden. Vår certifiering, auktorisering och långa erfarenhet är naturligtvis en garant för kvaliteten.
Vi erbjuder helhetslösningar inom:

Fasadställningar
Industriställningar
Väderskydd

Regionchef Jonas Rudenstig

Team Linköping

Historia

Safecon Östergötland har en gedigen historia som sträcker sig ända tillbaka till 1986. Fram till 2020-04-01 var verksamheten en del av Heab Byggställningar AB.Kvalitet och säkerhet var redan då nyckelord för verksamheten. Det centrala i verksamheten har alltid varit
att se till att våra kunder kan bedriva en effektiv och säker produktion.
Högt säkerhetstänkande och kontinuerlig utveckling
har alltid kännetecknat verksamheten, vi strävar alltid efter att lösa uppgifterna tillsammans med våra kunder.