Safecon Stockholm- Vad behöver du?

Enkelt uttryckt erbjuder vi uthyrning och montering av de ställningssystem du behöver.Så att du tryggt och effektivt kan bygga och utföra service på fasader, industrier och broar.
Ditt projekt får en egen unik helhetslösning. Våra redan välutbildade projektledare och montörer fortbildas kontinuerligt på sina specialområden. Vår certifiering, auktorisering och långa erfarenhet är naturligtvis en garant för kvaliteten.
Vi erbjuder helhetslösningar inom:

Fasadställningar
Industriställningar
Väderskydd
Vi bygger säkra fasadställningar och väderskydd anpassade efter kundens behov. Vi arbetar med problemlösningar och tillhandahåller god service
inom allt ställningsmontage med utbildad personal.

Vår affärside och målsättning är att leverera i rätt tid, på rätt plats och till rätt pris. Vi ska vara branschledande när det gäller kvalitet och säkerhet.

Läs mer om Safecon hos Alla Bolag

Team Stockholm

Safecon Stockholms historia.

SafeCon Byggnadsställningar AB är ett auktoriserat ställningsföretag i Stockholm med en egen kvalitetsplan.

Vi bygger säkra fasadställningar och väderskydd anpassade efter kundens behov. Vi arbetar med problemlösningar och tillhandahåller god service
inom allt ställningsmontage med utbildad personal.

Vår affärside och målsättning är att leverera i rätt tid, på rätt plats och till rätt pris. Vi ska vara branschledande när det gäller kvalitet och säkerhet.

Läs mer om Safecon hos Alla Bolag

 

Hur väljer man rätt ställningsbyggare?

Läs vår broschyr där vi listar de viktigaste stegen.