Resurs 1built by trust beige

Här finns vi

Stockholm – Östergötland

Resurs 1built by trust beige

Safecon erbjuder uthyrning samt montering av olika typer av ställningssystem. Vi erbjuder även kompletta helhetslösningar inom fasadställningar, industriställningar samt väderskydd. Vi har välutbildade projektledare och montörer som fortbildas kontinuerligt på sina specialområden. Certifiering, auktorisering och lång erfarenhet är en garant för kvaliteten och en trygghet för våra kunder.

Safecon Stockholm
har levererat ställningar till alla större byggnadsprojekt i Stockholm under de senaste 15 åren utan att sakna vare sig material eller personal. Vår organisation bygger på att alla vet exakt vad som krävs av dem och att de är helt trygga i beslutsvägar och internkommunikation. Här tar alla ansvar för sina uppgifter och beslut och vi hjälper varandra i alla säkerhetsaspekter. Därför kan vi alltid leverera på rätt plats i rätt tid, med rätt kvalitet och säkerhet.

Safecon Östergötland
har en gedigen historia som sträcker sig ända tillbaka till 1986. Fram till 2020-04-01 var verksamheten en del av Heab Byggställningar AB. Kvalitet och säkerhet var redan då nyckelord för verksamheten. Det centrala i verksamheten har alltid varit att se till att våra kunder kan bedriva en effektiv och säker produktion. Högt säkerhetstänkande och kontinuerlig utveckling har alltid kännetecknat verksamheten, vi strävar alltid efter att lösa uppgifterna tillsammans med våra kunder.
Sverige karta safecon

Safecon byggnadsställningar

©Safecon 2024 – All Rights Reserved